اطلاعیه مهم: تمدید مهلت ارسال مقالات و تغییر زمان برگزاری
1398/05/17

با توجه به حجم مقالات ارسالی و طولانی شدن فرآیند داوری و همچنین درخواست پژوهشگران محترم با تصمیم کمیته مرکزی کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس به 5 شهریور 98 تغییر یافت و همچنین آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1 شهریور 98 تمدید گردیده است.