تاریخ ارسال پکیج کنفرانس
1398/06/05

به اطلاع می رساند پکیج کنفرانس شامل گواهینامه (همراه با کد پیگیری و مهر برجسته انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت) بهمراه مجموعه مقالات کنفرانس در بازه زمانی 13 تا 15 شهریورماه 98 به آدرس پستی ثبت شده در پنل کاربران ارسال خواهد گردید.
از کلیه پژوهشگران محترم خواهشمند است در صورت ناقص بودن آدرس، با مراجعه به پنل کاربری در قسمت ویرایش مشخصات آدرس دقیق پستی به همراه کدپستی خود را ویرایش نمایند.