تعرفه‌های ثبت‌نام

 

قابل توجه پژوهشگران محترم: ثبت نام و ارسال مقاله رایگان می‌باشد، هزینه پس از نتیجه داوری قابل پرداخت می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

 

از خرداد ۹۸ به بعد

تا خرداد ۱۳۹۸

تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷

پرداخت هزینه ثبت‌نام 

۲۳۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

۱۴۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۵۰.۰۰۰ تومان 

۲۰۰.۰۰۰ تومان

۱۶۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۷۰.۰۰۰ تومان

۲۲۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش (به تعداد نویسندگان مقاله) مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۴۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

 

از ۱۶ دی الی ۱ فروردین ۱۳۹۸

تا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷

 

Euro 1750

Euro 1550

ویژه دانشجویان

Euro 2200

Euro 1850

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2600

Euro 2200

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2200 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.