تاریخ‌های مهم کنفرانس

تاریخ‌های مهم دومین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری

 

   آخرین مهلت ارسال مقالات  ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
   آخرین مهلت ثبت نام نهایی  ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
   برگزاری کنفرانس  ۱۳۹۸/۰۶/۰۵