اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

  • ایجاد بستر مناسب برای آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات میان داشنجویان، پژوهشگران و اساتید بین‌المللی با آخرین نوآوری‌ها و دستآوردها در حوزه مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری و فراهم آوردن بستری مناسب جهت تعاملات علمی
  • ایجاد همگرایی بین گرایش‌ها و رشته‌های مختلف مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری
  • ارتقاء سطح دانش محققین، دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی
  • توسعه همکاری‌های علمی با مراکز علمی جهان
  • فراهم سازی محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای علمی در حوزه مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری
  • فراهم ساختن زمینه‌ای جهت بروز، رشد مستمر و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود در میان اساتید، دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهی
  • تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش‌های آنان
  • ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر