درباره کنفرانس

درباره دومین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری

امروزه پیشرفت و توسعه کشورها درسطح کلان و سازمان ها در سطح خرد، در گرو ارتقاء سطح دانش، مهارت و فناوری است و بر همین اساس شاهد هستیم که اغلب کشورها و سازمان‌های پیشرو بیش از پیش توجه خود را به امر تحقیق و پژوهش معطوف داشته و رسالت تبیین جایگاه واقعی نتایج و پیشنهادات کاربردی پژوهش‌ها در سیر توسعه سازمان‌های خود را عهده‌دار هستند.

دومین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری کلن آلمان به عنوان یکی از معتبرترین کنفرانس‌های مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری اروپا، هم از حیث جامعیت و هم از حیث علمی اینک دومین دوره خود را با حضور شخصیت‌های ارزنده علمی و پژوهشگران پیشرو برگزار خواهد نمود، و باتوجه به اهمیت مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری  در راستای تحقق اهداف، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن در سطح بین‌الملل وجود دارد. از این رو، برگزاری دومین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری کلن آلمان با هدف هم‌افزایی دانش و انتشار یافته‌های نو و بدیع در زمینه‌های مختلف مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ با هدف آشنایی و ارتباط میان اساتید، پژوهشگران، صاحب‌نظران، متخصصان و علاقمندان به منظور تبادل جديدترين دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی در سطح بین‌المللی با مشارکت دانشگاه‌های امریکایی و اروپایی و مراکز علمی، پژوهشی در کلن آلمان برگزار می‌گردد.